BlogRead the Latest News

 

Pihak Pengurusan Kampus Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills mengalu-alukan sebarang maklumbalas dan cadangan terhadap kampus Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills. Sebarang pertanyaan / permasalahan / pendaftaran / aduan berkenaan kampus Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills, sila hubungi kami di lokasi berikut.