Pinjaman / Tajaan

GERAN YAYASAN PAHANG

GERAN BANTUAN PELAJAR KE IPT
Pelajar akan diberi bantuan RM500.00 sebagai persediaan awal ke IPT sebagai penghargaan kerajaan negeri kerana menambah jumlah anak Pahang di menara gading.

KRITERIA

 1. Anak Negeri Pahang Darul Makmur seperti takrif berikut :-
  • Pemohon atau ibu bapa dilahirkan di Negeri Pahang Darul Makmur, ATAU
  • Jika pemohon serta ibu dan bapa lahir di luar Pahang dan telah bermaustatin lebih dari sepuluh (10) tahun dan berhasrat untuk terus menetap di Negeri Pahang Darul Makmur mesti mengemukakan surat pengesahan bermaustatin daripada penghulu / pegawai daerah/ wakil rakyat setempat atau wakil yang dilantik oleh Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pahang.
  • Bagi pemohon yang ibu bapanya bukan Warganegara Malaysia, adalah Tidak Layak Memohon
 2. Pemohon mestilah terdiri daripada pemegang SPM/STPM/STAM, pada tahun sebelum tawaran dikeluarkan (contoh tawaran kemasukan Julai 2011 ; SPM/STPM/STAM tahun 2010)
 3. Permohonan boleh dikemukakan oleh pelajar dalam tempoh 2 minggu sebelum atau dalam tempoh 6 minggu selepas tarikh pendaftaran.
 4. Borang permohonan boleh dimuat dari laman web http://www.yp.org.my/ atau boleh didapati di kaunter perkhidmatan di Kompleks Yayasan Pahang
 5. Bayaran secara tunai akan dibuat sekiranya pelajar datang sendiri ke Yayasan Pahang dengan membawa bersama – sama dokumen yang lengkap dan disahkan benar.
  • Sekeping gambar berukuran passport
  • Surat tawaran asal IPTA/IPTS dan salinan yang disahkan benar
  • Kad pengenalan asal dan salinan yang disahkan benar
  • Salinan Kad pengenalan Ibu Bapa
  • Surat pengesahan bermastautin (sekiranya berkaitan )
  • Sijil spm/stpm asal dan salinan yang disahkan benar
  • Resit bayaran yuran pendaftaran bagi pelajar-pelajar kolej swasta .

 

PINJAMAN YAYASAN PAHANG

SYARAT – SYARAT KELAYAKAN MEMOHON

  1.  
   • Jika pemohon serta ibu dan bapa lahir di luar Pahang dan telah bermaustatin lebih dari sepuluh (10) tahun dan berhasrat untuk terus menetap di Negeri Pahang Darul Makmur mesti mengemukakan surat pengesahan bermaustatin daripada Wakil Rakyat / Pegawai Daerah/ Penghulu Mukim
   • Bagi pemohon yang ibu bapanya bukan Warganegara Malaysia, adalah Tidak Layak Memohon
 • Anak Negeri Pahang Darul Makmur seperti takrif berikut :-
 • Pemohon atau ibu bapa dilahirkan di Negeri Pahang Darul Makmur, ATAU
 1. Telah mendapat tempat/tawaran belajar di Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh YP
 2. Mempunyai sahsiah diri yang baik dan memiliki personaliti unggul
 3. Mempunyai taraf kesihatan yang baik
 4. Tiada caj pentadbiran melainkan jika peminjam-peminjam yang membayar tidak mengikut jadual akan dikenakan faedah ke atas baki sebanyak 4% setahun

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 1. Lampirkan dua (2) salinan dokumen tersebut perlu disahkan benar oleh ketua Kampung, Pengetua Sek Menengah, Pengerusi JKKK, Wakil Rakyat
  1. Kad Pengenalan & Sijil Kelahiran / Surat Beranak Pemohon
  2. Kad Pengenalan & Sijil Kelahiran / Surat Beranak Bapa
  3. Kad Pengenalan & Sijil Kelahiran / Surat Beranak Ibu
  4. Sijil PMR, SPM, BERHENTI SEK. , DIPLOMA, IJAZAH DAN SIJIL PERSEKOLAHAN yang lain
  5. Slip Gaji Ibu Bapa / Penjaga/ Suami/ Isteri (sekiranya berkahwin) ATAU
  6. Surat Pengesahan Pendapatan daripada Penghulu bagi yang bekerja sendiri
  7. Surat Pengesahan bermaustatin daripada penghulu / pegawai daerah/ wakil rakyat setempat atau wakil yang dilantik oleh Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pahang bagi ;
   • Pemohon yang bukan dilahirkan di Negeri Pahang
   • Bapa yang bukan dilahirkan di Negeri Pahang
   • Ibu yang bukan dilahirkan di Negeri Pahang
  8. Salinan surat tawaran kemasukan ke Pusat Bertauliah
  9. Gambar

 

PINJAMAN DENGAN PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Syarat- syarat permohonan

 1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia
 2. Berumur diantara 15 hingga 30 tahun bagi kemahiran tahap 1 hingga 4 dan sehingga 35 bagi kemahiran tahap 5 pada tahun latihan dijalankan
 3. Mengikuti program latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) penuh masa yang diluluskan oleh Perbadanan
 4. Mengikuti latihan dan penyediaan latihan yang diluluskan oleh Perbadanan
 5. Telah disahkan berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk menjalani latihan berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan
 6. Berasal dari keluarga yang berpendapatan tidak melebihi RM5,000.00 sebulan
 7. Pemohon hendaklan mengemukakan dua (2) orang penjamin selepas diluluskan pinjaman latihan kemahiran
 8. Tidak mendapat bantuan kewangan penuh daripada mana-mana agensi kerajaan yang lain

 

MAKLUMAN

 • Jumlah pinjaman adalah mengikut tahap latihan kemahiran yang diikuti di Penyedia Latihan
 • Peminjam akan dikenakan caj pentadbiran sebanyak 3% setahun
 • Permohonan yang tidak lengkap tidak akan di terima
 • Bayaran balik pinjaman bermula enam (6) bulan selepas tamat latihan
 • Tempoh bayaran balik pinjaman bergantung kepada jumlah pinjaman yang diperoleh iaitu di antara 1 hingga 10 tahun

box2

An example of module using the box2 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box4

An example of module using the box4 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box6

An example of module using the box6 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box8

An example of module using the box8 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box10

An example of module using the box10 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet citus geral amidos qui xiera buanos amito legit, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Using a Suffix

Enter any available suffixes at Extensions → Module Manager → Module → Module Class Suffix.

You can compound multiple suffixes together such as: box4 title4.

box1 title2

An example module using the box1 title2 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box2 title5

An example module using the box2 title5 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box7 title8

An example module using the box7 title8 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box8 title7

An example module using the box8 title7 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box3 title6

An example module using the box3 title6 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box7 title9

An example module using the box7 title9 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box9 title8

An example module using the box9 title8 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

box4 title4

An example module using the box4 title4 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

No Suffix

An example module using no module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More